Rešpektujeme ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom dožitia – na čo si treba dať pozor?

V darovacej zmluve nesmie byť žiadna povinnosť pre obdarovaného

Tak, ako pri iných daroch nehnuteľností, darovacou zmluvou darca bezodplatne prenecháva dar obdarovanému a obdarovaný dar prijíma. Bezodplatnosť je jedným z pojmových znakov darovania a jej podstata je v tom, že darca prenechá nehnuteľnosť obdarovanému bez toho, aby mu obdarovaný poskytol nejaké protiplnenie. Protiplnením nemusia byť len peniaze, ale v praxi to môže byť napr. aj poskytnutie nejakých vecí alebo služieb (napríklad súvisiacich s doopatrovaním). Aby bola splnená podmienka bezodplatnosti, je potrebné, aby bola darovacia zmluva naformulovaná tak, aby nezakotvovala pre obdarovaného žiadnu povinnosť, ktorú má splniť ako podmienkou získania daru.

Dožitie v nehnuteľnosti je vecné bremeno

V zmysle zákona vecné bremená obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečoho sa zdržať alebo niečo konať. To znamená, že v tomto prípade by bolo vlastnícke právo obdarovaného ako nového vlastníka nehnuteľnosti obmedzené v prospech darcu tým, že obdarovaný by bol povinný strpieť, aby darca nehnuteľnosť užíval, čiže v nej býval, až do svojej smrti. V prípade, ak by došlo k zmene majiteľa nehnuteľnosti, na ktorej viazne vecné bremeno zapísané na liste vlastníctva (napr. obdarovaný by zomrel alebo by nehnuteľnosť predal), vecné bremeno by na nehnuteľnosti viazlo aj naďalej a zaväzovalo by aj nového vlastníka. Vecné bremeno je možné zriadiť zmluvou. Darovanie aj zriadenie vecného bremena môžu byť spísané aj na jednej listine – darovacej zmluve so zriadením vecného bremena.

Na čo si dať pozor pri spísaní darovacej zmluvy so zriadením vecného bremena

Pri uzatváraní darovacej zmluvy môže dôjsť k viacerým okolnostiam, ktoré môžu viesť k neplatnosti darovacej zmluvy alebo iným nepríjemnostiam. Niektoré z okolností, s ktorými sme sa stretli v praxi si priblížime.

  • Darovanie pre prípad smrti – niektorí darcovia majú záujem darovať nehnuteľnosť tak, aby k plneniu na základe darovacej zmluvy došlo až po smrti darcu. Odkladacia podmienka, ktorá by viazala darovanie na smrť darcu by však bola neplatná, keďže podľa nášho právneho poriadku sú jedinými úkonmi, ktoré je možné uskutočniť pre prípad smrti závet a vydedenie.
  • Darovanie s protiplnením – ako sme popisovali vyššie, podmienkou platnosti darovacej zmluvy je bezodplatnosť. Dojednanie protiplnení zo strany obdarovaného je dôvodom neplatnosti darovacej zmluvy. Niektorí darcovia si prajú v darovacej zmluve upraviť povinnosti obdarovaného v tom zmysle, aby v darovacej zmluve bola vymedzená povinnosť doopatrovania darcu, prípadne aj s presnou špecifikáciou, aké činnosti má obdarovaný pre darcu vykonávať a v akom časovom intervale (napr. upratovanie, nakupovanie, sprevádzanie na lekárske vyšetrenia a pod.) Zastávame názor, že pokiaľ by mal darca záujem o zakotvenie takýchto zmluvných dojednaní, namiesto darovacej zmluvy s prípadným zriadením vecného bremena by pre darcu bolo vhodnejšie dojednanie tzv. zaopatrovacej zmluvy, ktorej predmetom je jednak záväzok zaopatrenca prenechať nehnuteľnosť zaopatrovateľovi, ale aj záväzok zaopatrovateľa zaopatriť zaopatrenca, čo predstavuje základný rozdiel v porovnaní s darovacou zmluvou.
  • Obdarovaný ako oprávnený z vecného bremena by nebol darcovi povinný uhrádzať nájomné alebo iné platby na užívanie nehnuteľnosti. Pokiaľ by však nebolo medzi oboma stranami dohodnuté inak, bol by oprávnený z vecného bremena povinný v primeranej miere znášať náklady na zachovanie a opravy nehnuteľnosti. Odporúčame preto, aby bol v rámci zriadenia vecného bremena doživotného bývania dojednaný aj spôsob, akým sa bude oprávnený z vecného bremena na takýchto nákladoch podieľať.
  • Okrem vyššie uvedeného odporúčame venovať pozornosť aj vymedzeniu rozsahu, v akom môže byť nehnuteľnosť užívaná oprávneným z vecného bremena. Predmetom užívania totiž môže byť jednak celý dom alebo byt, ale aj vymedzená časť, napr. jedno poschodie alebo konkrétne miestnosti.

Zdroj: AKMV

Ak chcete vedieť viac, zavolajte mi, alebo mi napíšte a dohodneme si stretnutie pri káve, na ktorú Vás rád pozývam.

Adrián Pakan
0950 783 024
pakan@adomosreal.sk

Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom dožitia – na čo si treba dať pozor?

Zoznam článkov


Prenechajte predaj profesionálovi

Prenechajte predaj profesionálovi

REALITNÝ TRH

Možno práve potrebujete predať nehnuteľnosť a zvažujete, či to zvládnete sami, alebo sa radšej obrátite na odborníka. Povieme vám, prečo by ste mali zvoliť práve tú druhú možnosť.


Kladivo na „realiťákov”

Kladivo na „realiťákov”

REALITNÝ TRH

Realitný sprostredkovateľ je v prvom rade človek, osoba s ktorou komunikujete, s ktorou jednáte.


Poistenie majetku - čo, kde, ako, za koľko

Poistenie majetku - čo, kde, ako, za koľko

FINANČNÝ TRH

Poistenie majetku patrí už roky k najvyhľadávanejším poistným produktom. Napriek rastúcemu dopytu však mnohí klienti uzatvárajú nevýhodné zmluvy. Pár rád ohľadom vhodnej poistky, rozsahu poistenia a nastavenia výšky poistného plnenia tak príde vhod.


Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom dožitia – na čo si treba dať pozor?

Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom dožitia – na čo si treba dať pozor?

REALITNÝ TRH

Darovanie nehnuteľnosti medzi príbuznými, teda medzi rodičmi, prípadne starými rodičmi a deťmi s dojednaním práva doživotného bývania ako vecného bremena je pomerne bežný spôsob odovzdania nehnuteľnosti.


Sporenie na dôchodok v II. pilieri

Sporenie na dôchodok v II. pilieri

FINANČNÝ TRH

Výhodou II. piliera je, že vás to nestojí nič, iba sa časť vašich povinných odvodov presmeruje zo Sociálnej poisťovne na osobný dôchodkový účet


III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

FINANČNÝ TRH

Reforma dôchodkového systému na Slovensku vychádza z presvedčenia, že ľudia by nemali v starobe zostať závislí od príjmu len z jedného zdroja - Sociálnej poisťovne


Na aké sankcie máte právo, ak vám novostavbu nedodajú v dohodnutom termíne

Na aké sankcie máte právo, ak vám novostavbu nedodajú v dohodnutom termíne

REALITNÝ TRH

Meškanie s termínom odovzdania nehnuteľnosti pri kúpe novostavby sa v praxi vyskytuje veľmi často, pričom v niektorých prípadoch sa jedná o celé mesiace alebo menej často dokonca o roky. Ako na to môžete reagovať?


Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

REALITNÝ TRH

Prenajímate byt a obávate sa neplatičov? Záleží na tom, aký typ zmluvy využívate.


Aké stavebné úpravy v bytovom dome je potrebné ohlásiť a na ktoré treba stavebné povolenie

Aké stavebné úpravy v bytovom dome je potrebné ohlásiť a na ktoré treba stavebné povolenie

REALITNÝ TRH

Rekonštrukcia nehnuteľnosti, či už sa jedná o byt v bytovom dome alebo o rodinný dom, neraz poriadne preverí nielen trpezlivosť stavebníka, ale aj susedské vzťahy. Prehľad vybraných povinností, ktoré máte v súvislosti s rekonštrukciu vašej nehnuteľnosti tak, aby ste sa vyhli problémom so susedmi, ale aj s úradmi, sa dočítate tu.


Mladí si môžu v daňovom priznaní požiadať o daňový bonus na hypotéku

Mladí si môžu v daňovom priznaní požiadať o daňový bonus na hypotéku

FINANČNÝ TRH

Ak mladí vlastníci hypoték do 35 rokov poctivo zaplatili úroky, majú nárok na daňový bonus. Môžu tak 5 rokov po sebe ušetriť približne 2 000 eur. O uplatnenie bonusu však musia požiadať sami prostredníctvom daňového priznania.