Rešpektujeme ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Na aké sankcie máte právo, ak vám novostavbu nedodajú v dohodnutom termíne

Nároky podľa zmluvy

Hneď na začiatku treba zdôrazniť, že kvalitne vypracovaná zmluva je dôležitým predpokladom pre možnosť úspešného domáhania sa nárokov v prípade predmetného omeškania. Pri posúdení nárokov v jednotlivých prípadoch má totiž Občiansky zákonník dispozitívne ustanovenia, teda pripúšťa odchylné výklady. Kľúčové je teda posúdenie dojednaní v konkrétnej zmluve.

Pri nadobudnutí novostavby prichádza do úvahy viacero zmluvných typov ako napr. zmluva o dielo, zmluva o budúcej kúpnej zmluve alebo zmluva o výstavbe.

Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je vo všeobecnosti možné z dôvodov zakotvených v zákone alebo z dôvodov, ktoré boli v zmluve dojednané zmluvnými stranami. Odporúčame preto pri dojednávaní zmluvy venovať pozornosť detailnému vymedzeniu dôvodov na odstúpenie od zmluvy. Ako dôvod na odstúpenie od zmluvy môže byť zakotvené napr. nedodržanie harmonogramu výstavby nehnuteľnosti a podobne.

Pokiaľ sa v konkrétnom prípade jedná o zmluvu o dielo, podľa § 642 Občianskeho zákonníka: „Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že dielo nebude včas hotové alebo nebude vykonané riadne, a ak zhotoviteľ neurobí nápravu ani v poskytnutej primeranej lehote.“

Zmluvná pokuta

Ďalším právnym inštitútom, na ktorý odporúčame pamätať pri uzatváraní zmluvy je zmluvná pokuta. Zmluvnú pokutu si zmluvné strany môžu dojednať pre prípad, že dôjde k porušeniu zmluvnej povinnosti, akou môže byť napr. aj omeškanie s odovzdaním nehnuteľnosti.

Pokiaľ bola zmluvná pokuta platne dojednaná bude zmluvná strana, ktorá povinnosť porušila (dodávateľ) zaviazaná zmluvnú pokutu v dojednanej výške zaplatiť, a to aj v prípade, že by druhej zmluvnej strane porušením povinnosti nevznikla žiadna škoda.

Zmluvná pokuta môže byť dojednaná vo forme fixnej jednorazovej sumy alebo môže byť dojednaná výška zmluvnej pokuty na každý deň omeškania.

Náhrada škody

Pokiaľ by v dôsledku porušenia povinnosti developera došlo u nadobúdateľa bytu k vzniku škody bolo by tiež možné v závislosti od konkrétnych okolností posúdiť nárok na náhradu škody. Škoda by mohla vzniknúť napr. v súvislosti s tým, že by bolo potrebné zabezpečenie ubytovania v období od dojednaného termínu odovzdania nehnuteľnosti do skutočného odovzdania a podobne.

Podľa § 420 Občianskeho zákonníka: "Každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnej povinnosti." Všeobecnej zodpovednosti by sa však developer zbavil, pokiaľ by preukázal, že škodu nezavinil.

Zdroj: AKMV

Ak chcete vedieť viac, zavolajte mi, alebo mi napíšte a dohodneme si stretnutie pri káve, na ktorú Vás rád pozývam.

Adrián Pakan
0950 783 024
pakan@adomosreal.sk

Na aké sankcie máte právo, ak vám novostavbu nedodajú v dohodnutom termíne

Zoznam článkov


Prenechajte predaj profesionálovi

Prenechajte predaj profesionálovi

REALITNÝ TRH

Možno práve potrebujete predať nehnuteľnosť a zvažujete, či to zvládnete sami, alebo sa radšej obrátite na odborníka. Povieme vám, prečo by ste mali zvoliť práve tú druhú možnosť.


Kladivo na „realiťákov”

Kladivo na „realiťákov”

REALITNÝ TRH

Realitný sprostredkovateľ je v prvom rade človek, osoba s ktorou komunikujete, s ktorou jednáte.


Poistenie majetku - čo, kde, ako, za koľko

Poistenie majetku - čo, kde, ako, za koľko

FINANČNÝ TRH

Poistenie majetku patrí už roky k najvyhľadávanejším poistným produktom. Napriek rastúcemu dopytu však mnohí klienti uzatvárajú nevýhodné zmluvy. Pár rád ohľadom vhodnej poistky, rozsahu poistenia a nastavenia výšky poistného plnenia tak príde vhod.


Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom dožitia – na čo si treba dať pozor?

Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom dožitia – na čo si treba dať pozor?

REALITNÝ TRH

Darovanie nehnuteľnosti medzi príbuznými, teda medzi rodičmi, prípadne starými rodičmi a deťmi s dojednaním práva doživotného bývania ako vecného bremena je pomerne bežný spôsob odovzdania nehnuteľnosti.


Sporenie na dôchodok v II. pilieri

Sporenie na dôchodok v II. pilieri

FINANČNÝ TRH

Výhodou II. piliera je, že vás to nestojí nič, iba sa časť vašich povinných odvodov presmeruje zo Sociálnej poisťovne na osobný dôchodkový účet


III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

FINANČNÝ TRH

Reforma dôchodkového systému na Slovensku vychádza z presvedčenia, že ľudia by nemali v starobe zostať závislí od príjmu len z jedného zdroja - Sociálnej poisťovne


Na aké sankcie máte právo, ak vám novostavbu nedodajú v dohodnutom termíne

Na aké sankcie máte právo, ak vám novostavbu nedodajú v dohodnutom termíne

REALITNÝ TRH

Meškanie s termínom odovzdania nehnuteľnosti pri kúpe novostavby sa v praxi vyskytuje veľmi často, pričom v niektorých prípadoch sa jedná o celé mesiace alebo menej často dokonca o roky. Ako na to môžete reagovať?


Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

REALITNÝ TRH

Prenajímate byt a obávate sa neplatičov? Záleží na tom, aký typ zmluvy využívate.


Aké stavebné úpravy v bytovom dome je potrebné ohlásiť a na ktoré treba stavebné povolenie

Aké stavebné úpravy v bytovom dome je potrebné ohlásiť a na ktoré treba stavebné povolenie

REALITNÝ TRH

Rekonštrukcia nehnuteľnosti, či už sa jedná o byt v bytovom dome alebo o rodinný dom, neraz poriadne preverí nielen trpezlivosť stavebníka, ale aj susedské vzťahy. Prehľad vybraných povinností, ktoré máte v súvislosti s rekonštrukciu vašej nehnuteľnosti tak, aby ste sa vyhli problémom so susedmi, ale aj s úradmi, sa dočítate tu.


Mladí si môžu v daňovom priznaní požiadať o daňový bonus na hypotéku

Mladí si môžu v daňovom priznaní požiadať o daňový bonus na hypotéku

FINANČNÝ TRH

Ak mladí vlastníci hypoték do 35 rokov poctivo zaplatili úroky, majú nárok na daňový bonus. Môžu tak 5 rokov po sebe ušetriť približne 2 000 eur. O uplatnenie bonusu však musia požiadať sami prostredníctvom daňového priznania.