Rešpektujeme ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

Reforma dôchodkového systému na Slovensku vychádza z presvedčenia, že ľudia by nemali v starobe zostať závislí od príjmu len z jedného zdroja - Sociálnej poisťovne (I. pilier), najmä ak je jeho fungovanie ovplyvnené nepriaznivým demografickým vývojom. Cieľom je umožniť ľuďom prístup k doplnkovému príjmu v starobe, a tým zachovanie si svojej životnej úrovne, akú počas svojej kariéry dosiahli. Doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier) je po II. pilieri, jedna z ďalších možností zabezpečenia sa na dôchodok.

Čo je III. pilier?

III. pilier dôchodkového systému tzv. doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný systém, ktorým sa sporiteľ môže pripravovať na svoj dôchodok. V sporiacej fáze platia sporitelia, v lepšom prípade aj ich zamestnávatelia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré potom investujú v jednom alebo viacerých fondov vybranej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.

Je účasť v III. pilieri povinná?

Účasť v III. pilieri je rovnako ako v II. pilieri dobrovoľná a to pre všetkých zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov. Výnimkou sú rizikové práce pre ktoré je III. pilier povinný. Sú to práce 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu a práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj. Títo zamestnanci sú povinní vstúpiť do III. piliera do 30 dní od začatia výkonu týchto prác.

Aké sú výhody III. piliera?

Najväčšou výhodou a dôvodom prečo sa oplatí využiť III. Pilier je, že sporiteľ môže dostať príspevky do III. piliera od zamestnávateľa. Zamestnávatelia si zas môžu zaplatené príspevky zahrnúť do daňových výdavkov.

Od základu dane si môže odpočítať sumu zaplatených príspevkov aj sporiteľ a znížiť si tak základ dane. Možné to je však len do výšky 180 EUR ročne. Daňová povinnosť sa tak zníži o 34,2 EUR ročne. Platí to ale len pre zmluvy uzatvorené po 1.1.2014. Ak máte zmluvu III. piliera uzavretú skôr a chcete využiť túto možnosť, môžete podpísať dodatok k vašej zmluve a tým akceptovať podmienky platné od januára 2014. Touto zmenou sa však zruší aj Váš dávkový plán. Staršie dávkové plány umožňujú výber prostriedkov z III. piliera už v 50. resp. v 55. roku života. Podpísaním uvedeného dodatku sa o túto možnosť pripravíte. Súčasný dávkový plán totiž umožňuje výber Vašich príspevkov najskôr po 10 rokoch a výber príspevkov zamestnávateľa až Vašim odchodom do dôchodku.

Nasporené peniaze v III. pilieri sú dedičné. Aktuálna našetrená hodnota doplnkového starobného dôchodku zomretého poberateľa je predmetom dedenia ak poberateľ v zmluve neurčil oprávnenú osobu na vyplatenie aktuálnej hodnoty.

Aké sú nevýhody III. piliera?

III. pilier je výhodný práve vtedy ak doň prispieva aj zamestnávateľ. Nie každý zamestnávateľ však poskytuje tieto príspevky. Mnohí zamestnávatelia tento benefit ponúkajú až po odpracovaní niekoľkých rokov vo firme. V každom prípade si to pre istotu ale preverte u svojho zamestnávateľa. Ďalšou z nevýhod je, že III. pilier je poplatkovo nákladný (účtujú si okrem poplatku za správu aj poplatok za zhodnotenie úspor) v porovnaní s inými formami investovania na dôchodok.

Ako vstúpiť do III. Piliera?

Do III. piliera sa vstupuje tak, že sa vyberie doplnková dôchodková spoločnosť (na výber máte správcov: NN, AXA, Tatrabanka a Stabilita) a podpíše sa účastnícka zmluva. Výška príspevku sporiteľa aj príspevku zamestnávateľa je dohodnutá v zmluve. Pred uzavretím zmluvy je ešte potrebné vybrať si fondy, do ktorých sa bude investovať (tu odporúčam aby ste sa poradili s kvalitným sprostredkovateľom). Každý účastník III. piliera si môže vybrať jeden alebo kombináciu dvoch fondov.

Ako sa III. pilier vypláca?

Účastníci, ktorí uzavreli zmluvu od 1.1. 2014 (nemajú dávkový plán)

Účastník, ktorý požiada DDS o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku sa mu začne vyplácať ak mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo ak dovŕšil dôchodkový vek 62 rokov. Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca:

  • v mesačných splátkach (najmenej 5 rokov)
  • jednorazovým vyrovnaním
  • Predčasným výberom: účastník môže vybrať príspevky, ktoré si zaplatil až po uplynutí 10 rokov od podpisu zmluvy. Príspevky, ktoré za účastníka zaplatil zamestnávateľ nie je možné vyplatiť prostredníctvom predčasného výberu.

Účastníci, ktorí uzavreli zmluvu do 31.12.2013 (majú dávkový plán)

Účastník, ktorý uzavrel zmluvu pred januárom 2014 dostáva vyplácaný doplnkový alebo výsluhový starobný dôchodok, jednorazové vyrovnanie alebo odstupné, ktoré sa vypláca účastníkovi v prípade, že nesplnil podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku.

Podmienkou na vyplatenie doplnkového starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku alebo účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom. Obdobie musí byť 10 alebo viac rokov (pri výsluhovom 5) a vek účastníka min. 55 rokov (pri výsluhovom 40 rokov).

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ak chcete vedieť viac, zavolajte mi, alebo mi napíšte a dohodneme si stretnutie pri káve, na ktorú Vás rád pozývam.

Adrián Pakan
0950 783 024
pakan@adomosreal.sk

III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

Zoznam článkov


Prenechajte predaj profesionálovi

Prenechajte predaj profesionálovi

REALITNÝ TRH

Možno práve potrebujete predať nehnuteľnosť a zvažujete, či to zvládnete sami, alebo sa radšej obrátite na odborníka. Povieme vám, prečo by ste mali zvoliť práve tú druhú možnosť.


Kladivo na „realiťákov”

Kladivo na „realiťákov”

REALITNÝ TRH

Realitný sprostredkovateľ je v prvom rade človek, osoba s ktorou komunikujete, s ktorou jednáte.


Poistenie majetku - čo, kde, ako, za koľko

Poistenie majetku - čo, kde, ako, za koľko

FINANČNÝ TRH

Poistenie majetku patrí už roky k najvyhľadávanejším poistným produktom. Napriek rastúcemu dopytu však mnohí klienti uzatvárajú nevýhodné zmluvy. Pár rád ohľadom vhodnej poistky, rozsahu poistenia a nastavenia výšky poistného plnenia tak príde vhod.


Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom dožitia – na čo si treba dať pozor?

Darovanie nehnuteľnosti s vecným bremenom dožitia – na čo si treba dať pozor?

REALITNÝ TRH

Darovanie nehnuteľnosti medzi príbuznými, teda medzi rodičmi, prípadne starými rodičmi a deťmi s dojednaním práva doživotného bývania ako vecného bremena je pomerne bežný spôsob odovzdania nehnuteľnosti.


Sporenie na dôchodok v II. pilieri

Sporenie na dôchodok v II. pilieri

FINANČNÝ TRH

Výhodou II. piliera je, že vás to nestojí nič, iba sa časť vašich povinných odvodov presmeruje zo Sociálnej poisťovne na osobný dôchodkový účet


III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

III. dôchodkový pilier – doplnkové dôchodkové sporenie

FINANČNÝ TRH

Reforma dôchodkového systému na Slovensku vychádza z presvedčenia, že ľudia by nemali v starobe zostať závislí od príjmu len z jedného zdroja - Sociálnej poisťovne


Na aké sankcie máte právo, ak vám novostavbu nedodajú v dohodnutom termíne

Na aké sankcie máte právo, ak vám novostavbu nedodajú v dohodnutom termíne

REALITNÝ TRH

Meškanie s termínom odovzdania nehnuteľnosti pri kúpe novostavby sa v praxi vyskytuje veľmi často, pričom v niektorých prípadoch sa jedná o celé mesiace alebo menej často dokonca o roky. Ako na to môžete reagovať?


Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

Vysťahovanie neplatiča nájomného, ak s ním žije maloleté dieťa

REALITNÝ TRH

Prenajímate byt a obávate sa neplatičov? Záleží na tom, aký typ zmluvy využívate.


Aké stavebné úpravy v bytovom dome je potrebné ohlásiť a na ktoré treba stavebné povolenie

Aké stavebné úpravy v bytovom dome je potrebné ohlásiť a na ktoré treba stavebné povolenie

REALITNÝ TRH

Rekonštrukcia nehnuteľnosti, či už sa jedná o byt v bytovom dome alebo o rodinný dom, neraz poriadne preverí nielen trpezlivosť stavebníka, ale aj susedské vzťahy. Prehľad vybraných povinností, ktoré máte v súvislosti s rekonštrukciu vašej nehnuteľnosti tak, aby ste sa vyhli problémom so susedmi, ale aj s úradmi, sa dočítate tu.


Mladí si môžu v daňovom priznaní požiadať o daňový bonus na hypotéku

Mladí si môžu v daňovom priznaní požiadať o daňový bonus na hypotéku

FINANČNÝ TRH

Ak mladí vlastníci hypoték do 35 rokov poctivo zaplatili úroky, majú nárok na daňový bonus. Môžu tak 5 rokov po sebe ušetriť približne 2 000 eur. O uplatnenie bonusu však musia požiadať sami prostredníctvom daňového priznania.